Categorie: Cronici

Siegfried Lenz: „Încercările de a înțelege societatea modernă nu mai sunt posibile fără a lua în considerare sportul ca fenomen social de anvergură. Și, neîndoielnic, ca factor de cultură!…”

Afirma cu toată convingerea un scriitor german ajuns la vârsta senectuții, dar care nu a uitat bucuriile ce i le-a oferit sportul; inițial, înotul și canotajul, în anii copilăriei (născut, undeva, într-o localitate de pe țărmul...

Read More

Memorii lirice

Scrisul este dar și povară, adevăr ce se răsfrânge asupra condiției creatorului care poate trăi intens și plenar bucuria și durerea în imaginarul pe care-l creează, ficționalizând și transfigurând fantomele trecutului și ale...

Read More
Loading