Agață-ți nădejdile de zborul unor păsări călătoare

Copiii sorții schimbătoare

Se pot întoarce într-o primăvară

Odrasle așteptate cât o viață amară

Păcatul este al celui care nu mai crede

Al desperatului ce mântuirea tot mai departe vede

Al celui pururea cu sufletul mâhnit

Din care prea devreme viața a fugit

Eu sunt acela, cel ce a ratat partida

Eu sunt acela, eu sunt Iuda

Păcatul renunțării asupră-ne va sta

Diavolul blazării în lume-i umbră grea

Însă te conjur azi străine, să vină dinainte

Să fie martor, la ale sale vorbe să luăm cu toți aminte

Acel ce n-a simțit vreodată dulceața renunțării

Acel ce n-a gustat în veci otrava delăsării

Acel ce nu a strâns măcar o dată brațele pe piept

Și-a spus: „Eu plec!”

Ești tu acesta? Poți spune asta?

Ai fost cruțat de Tyche, n-ai cunoscut năpasta…

Ridici spre munți privirea, e locul Lui pe creste

Și îl invoci pe Domnul, implori să-ți dea o veste

Ridici spre nori privirea, acolo-I este Tronul

Dar Pronia e surdă, pierdut e acum omul

Noianul de păcate negru mormânt i-a fost

Dorinți, nădejdi uitate și patimi fără rost

Cine mai crede că fără vină este

O tristă creatură ce iadul moștenește?

Din leagăn, ofrandă-ntinsă neînduplecatei morți

Rătăcitoare victimă pe ale vieții necunoscute hărți

Străvechi vinovății, obscure crime

Cu toate acestea, în pripă osândite cu asprime

Coboară dar la noi, Tu, Doamne și mângâie-ți făptura

Iar calea către pocăință s-o putem dura

Ne iartă amărăciunea, plictisul, desfrânarea

Singurătatea, plânsul, nepăsarea

Căci omenești sunt toate, iar noi doar oameni suntem

Împotrivirea-i slabă, prin vine curge-al firii crunt blestem

Ne uită toate, căci noi vom fi la fel

Mai triști, mai singuri, căci nu putem altfel!

Regretul lui Iuda, José Ferraz de Almeida Júnior, 1880

Regretul lui Iuda, José Ferraz de Almeida Júnior, 1880