Balada despre nemoartea stejarilor

Pe pieptul unui munte,
ai fost cândva stejar,
nalt voevod de pază al zării, legendar.
Păsări măiastre, din angelic neam,
în cuiburi locuiau la tine-n ram.
Ale pădurii aprige jivine,
când te vedeau, se închinau la tine.
Până și iarna când venea
făcea, văzându-te, o temenea.
Îți așeza, ca viscole să-nfrunte
coroana purității ei pe frunte.
Rotind, în cerurile lor, vulturii
te venerau drept rege al pădurii.
Din necuprinse spații s-aduna
să cânte crivățul în cinstea ta.
Stejarule măreț, așa te-am cunoscut,
păzit de stele, ocrotit de lut!
Dar, într-o zi, ajuns în jurul tău,
s-a fost oprit un ins, în cuget rău.
Trupul privindu-ți, insul cu trufie,
a rostit scurt: „E bun pentru sicrie!”
Și-au năvălit securi,
și-au năvălit topoare,
ca sfânta lumânare să-ți doboare.
Cel rău, cel cu ambiții de mort viu
din trunchiul tău și-a vrut sicriu.
Era încredințat că în pământ depus,
nu o să-i fie trupul descompus.
…Cât timp va fi trecut
de când ai fost ucis,
până-ai venit din nou, la mine-n vis?
De frunze-mpodobit,
din cer păzit cu stele,
veneai din veșnicie, nedespărțit de ele.
Te-au crezut unii mort,
priveai din frunze viu,
cum te știam din codru,
cum vreau să te mai știu.
În visul meu, lumesc și nelumesc,
aflat-am cum și frunzele vorbesc.
Mi-ai spus că-n criptă,-n trunchiul ce-a devenit sicriu,
cel rău, deși murise,
tot mai credea că-i viu.
Cu glasul neschimbat,
cumplitul vinovat,
se lăuda cum, mândru,
viața ți-a curmat.
Uitase că stejarul nu-i singur în păduri,
că frunzele nu-i pier învinse de securi.
Ne mai putând să rabzi nici ură,
nici ocară,
redevenind ce-ai fost,
din haina ta l-ai alungat afară.
Pământul, putrezindu-l,
l-a măcinat fărâme,
predestinându-l pradă la
șobolani și râme.
Privindu-te, pădurii
nu contenesc să-i scriu
că tu ai fost și ești cu
nimb voevodal și viu.
Prin neuitări, pădurea să
își aducă-aminte
că, și când mor,
stejarii trăiesc prin cei ce vin,
nemuritori prin visul din cuvinte.

§

Omul din Turn, Nicolae Dragoș, Editura Revers, Craiova, 2018; grafică de Florin Preda-Dochinoiu

Elegie pentru Mărul de lângă casă

Prin ani, spre cer zvelt înălțat
cu-ncoronate ample ramuri,
mărul părea un împărat,
înveșmântat în sacre flamuri.

A fost simbolul fabulos,
ce îmi veghea, tăcut, nesomnul
și, înflorit, un Făt-Frumos
ce-n dar mi-l trimisese Domnul.

Zâmbind, veneau să mă îmbie
în toamnă roșii ionatane
pe care le-aș fi vrut să fie
rame de veghe la icoane.

Mi-l aminteau mereu pe tata
într-un mijit de primăvară
cum mânuia atent lopata
pe măr tulpina să nu-l doară.

Prin viață,-au fost pe-același drum
tata și mărul împreună,
dar într-un an n-a avut cum
mărul să-i spună: „Noapte bună!”

Am mai rămas, pentru o vreme,
în doi să mai vorbim de tata,
din timp doar gândul să-l mai cheme
cum sădea mărul cu lopata.

Pe-acoperiș ritmic cădeau
mere-ntristate, sângerii…
pe-atunci, în nopțile târzii,
duios, de tata îmi vorbeau.

Apoi, și mărul – scorburat
de ploi și ani, ca vechi poveri
nemaiaflând în flori puteri,
tot în pământ a-ngenuncheat.

…Acum, în nopți de iarnă dure,
când luna-mparte raze sumbre,
parcă zăresc, dinspre pădure,
cum vin spre mine două umbre.

§

Balada Îngerului cu creta

scriitorului Dinu Săraru

Îngerul cu creta
ieri, pe-nserat,
a coborât din nou
lângă fântâna din sat.

Și-a strâns aripile
de zeiesc avion
făcându-și din ele palton.

Curios, i-am privit
printre gene
paltonul cu stele,
cusute cu pene.

Eram liniștit
la mine-n terasă,
băusem un vin
de-al nou, tămâioasă,
la masă.

Așa, cum s-ar zice,
începuse povestea
la ceasul în care
creștinul,
făcându-și siesta,
divinizează și vinul.

Părea, cum să spun?,
o pasăre blândă,
nu un trimis
pe pământ,
să aducă osândă.

– „Hei, tu!, i-am strigat,
de ce stai la pândă,
dacă tot ai coborât
pe pământ?”

El, în loc să-mi răspundă,
binișor, a plecat.

Cu uimire, de-atunci
mă întreb ne-ncetat:
– „Dacă tot a plecat,
fără răspuns,
cât de cât, să mă lase
de ce-a mai venit?”

Știu doar atât:
îngerul mesager
venise din cer
dar n-am înțeles
dacă „a urcat
către mine
ori a coborât?”

Doar atât!

Un lucru e, totuși,
fapt clar, hotărât:
cândva, în târziu,
din nou va veni
și poate,-o grăi.

Dar când?

Ființă nătângă
n-am de unde a ști.

Nici dacă
lacrima lui
să surâdă va fi,
ori va fi
să mă plângă.

Din toată inima și cu toată inima, Revista Clipa îi urează poetului
Nicolae Dragoș un călduros La Mulți Ani!