Fundația Națională pentru Civilizație Rurală „Niște Țărani”, consecventă principiilor sale de a pune în lumină creațiile și realizările din diferite domenii care au în centrul atenției mediul rural și țăranul român, a acordat și în acest an premii unor personalități academice, universitare, culturale, literare, artistice, jurnalistice, din administrație sau mediul de afaceri care au contribuit la formarea și afirmarea în România a unui nou univers spiritual țărănesc.
Ceremonia de decernare a premiilor anuale ale Fundației s-a desfășurat joi, 10.12 2020, în București, la Hotelul Marshal Garden, într-un mod inedit, datorită situației epidemice în care se află țara noastră, cu participarea laureaților „de la distanță” (online), ca și a fondatorului „Niște Țărani”, scriitorul Dinu Săraru, în prezența președintelui Fundației, gl. lt. (r) dr. Olimpiodor Antonescu.
În acest an, pe lângă marele premiu, s-au acordat premii pentru succesele remarcabile obținute de către cei nominalizați în domenii precum: literatură, artele plastice, arta cinematografică, dar și pentru eficiență în managementul administrației publice locale-rurale, investiții eficiente în mediul rural, performanțe remarcabile ale studenților proveniți din școala țărănească.
Festivitatea, transmisă online pe pagina de Facebook a Fundației, a fost întregită de alocuțiuni ale premianților, care au adresat cuvinte de mulțumire organizatorilor pentru premiile primite.
În intervenția sa, scriitorul Dinu Săraru, fondatorul „Niște Țărani”, cel care a avut această lăudabilă inițiativă în 1998, a felicitat laureații și nutrește speranța că performanțele remarcabile și contribuția la păstrarea identității și demnității țăranului român vor fi apreciate și premiate și în anii următori de către FNT, de ce nu, într-o stare de normalitate în Sfânta Biserică din Viorești, Vâlcea, construită în 1782, vestită prin Friza Potecașilor.

Gl. lt. (r) dr. Olimpiodor Antonescu și Sorin Mihăilescu, Premiile Fundației Naționale pentru Civilizație Rurală „Niște Țărani” 2020

Gl. lt. (r) dr. Olimpiodor Antonescu și Sorin Mihăilescu, Premiile Fundației Naționale pentru Civilizație Rurală „Niște Țărani” 2020

Laureații celei de-a 23-a ediții a Premiilor Fundației Naționale pentru Civilizație Rurală „Niște Țărani” au fost:
1. Marele Premiu – prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu, pentru cercetarea, luminarea, explicarea, promovarea și editarea operei lui Nicolae Iorga, act de cultură națională.
2. Marele Premiu – artistul Tudor Gheorghe, muzician, poet, actor, cântăreț, compozitor, pentru întreaga activitate și pentru sensibilitatea, complexitatea, amplitudinea și profunzimea mesajului social transmis prin cântec și vers în cadrul manifestărilor cultural-artistice produse și oferite cu generozitate și afecțiune publicului.
3. Secțiunea Literatură – Poezie – poetul Emilian Marcu, pentru sunetul de clopot al poeziei sale, în care satul românesc este în permanență acasă, rostindu-și în chip tulburător profunzimile și identitatea.
4. Secțiunea Arte plastice – Pictură – pictorul Gheorghe Dican, pentru abnegația și talentul cu care s-a dedicat picturii de șevalet și pentru susținerea artelor plastice vâlcene în contextul cultural național, rezultat al unei solidarități cu lumea Olteniei de sub munte și cu valorile ei de spiritualitate unice care au dus la recunoașterea unanimă a acestora.
5. Secțiunea Cinematografie – Film Documentar – Robert Octavian Antonescu, pentru promovarea patrimoniului cultural imaterial prin transpunerea unor demonstrații de virtuozitate ale artiștilor populari în experiențe educaționale accesibile în realitatea virtuală (VR) și disponibile pe platforma educaționala Google Expedition.
6. Secțiunea Administrație publică locală – Premiul Administrație Performantă – domnul – Valentin-Dumitru-Ioan Ivan, primarul comunei Sadu, județul Sibiu, pentru priceperea și înțelepciunea cu care a reușit să administreze eficient localitatea în beneficiul cetățenilor săi.
7. Secțiunea Învățământ/educație – Premiul Olimpism în Școala Țărănească – domnul sublocotenent Adrian Gabriel Pop, pentru rezultate deosebite obținute în procesul de învățământ și instruire în cadrul Academiei de Poliție – Facultatea de Jandarmi.
8. Secțiunea Afaceri în mediul rural – Premiul Investiții Eficiente în Satul Românesc – domnul Peter Hurley, cetățean irlandez stabilit în România, pentru investițiile financiare, dar mai ales sentimentale și emoționale, pentru promovarea valorilor spirituale și tradiționale ale satului românesc, în mod deosebit prin „Drumul Crucilor”, un drum parcurs pe jos cu opriri pentru rugăciune la fiecare cruce sau troiță întâlnite în cale și prin inițierea și organizarea festivalului „Satele unite ale României”.
9. Secțiunea Renașterea satului românesc – Premiul Redevenim Țărani, Asociația „Niște Orășeni”, domnul Octavian Viorel, pentru inițiativa de a elabora o metodologie utilă autorităților publice locale în vederea identificării modalităților de convingere a locuitorilor din mediul urban să migreze spre localități rurale.

Tudor  Gheorghe

Tudor Gheorghe

Primăvara, Tudor Gheorghe, Electrecord, 1989

Primăvara, Tudor Gheorghe, Electrecord, 1989

Viața lumii, Tudor Gheorghe, Electrecord, 1973

Viața lumii, Tudor Gheorghe, Electrecord, 1973

Prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu

Prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu

Cultură şi istorie. III, N. Iorga, I.G. Duca, Valeriu Râpeanu, Editura Cartea Românească, București, 1989

Cultură şi istorie. III, N. Iorga, I.G. Duca, Valeriu Râpeanu, Editura Cartea Românească, București, 1989

Nicolae Iorga, Valeriu Râpeanu, Editura Demiurg, Iași, 1994

Nicolae Iorga, Valeriu Râpeanu, Editura Demiurg, Iași, 1994