Omenirea este zguduită de crize, fiind lovită și de transformări neașteptate ale crimei. Din păcate, acordul care ar trebuie să ființeze între puteri nu ființează decât în parte. Primejdiile prin care trec oamenii simpli, uneori popoare întregi, se accentuează. Evoluțiile sunt uneori spectaculoase și nu există semne optimizante. Suntem datori cu toții să reacționăm, să ne străduim să punem stavile nefirescului.
În realitate, umanitatea reprezintă o entitate care trebuie să ia cunoștință de propria ei ființare, de unitatea ei dincolo de deosebiri și să acționeze solidar având în vedere ceea ce îi unește pe oameni și mai ales necesitatea unei acțiuni unite împotriva primejdiilor, pentru apărarea a ceea ce am defini ca o construcție milenară de civilizație. Trebuie construit conștient un viitor și stăvilite incertitudinile. Este neapărat necesar să se ajungă la un acord general de comportament, la un plan de acțiune care să contribuie la o reechilibrare a lumii, ținând seama de interesele și mai ales de existența tuturor locuitorilor planetei.
Dar acțiunile pe care oamenii le întreprind trebuie neapărat realizate printr-un consens general, acordul fiind necesar și totodată el trebuie să oglindească o susținere unanimă și aceasta trebuie obținută sub presiunea unor realități din ce în ce, zi de zi evidente, de care ne izbim și care impun această acțiune. Ar fi tragic ca omenirea să se trezească abia în ceasul al treisprezecelea! Dar de data aceasta nu mai este vorba de un joc politicianist, ci de o necesitate imperioasă pe care ne-o impune și natura și jocurile ei. Popoarele și oamenii au datoria de a acționa pentru a apăra evoluțiile umanității și mai ales pentru a veni în sprijinul generațiilor viitorului și a se apăra pe sine!

Ambrogio Lorenzetti, Efectele guvernării bune (Alegoria guvernării bune și rele), 1338-1340, detaliu

Din toată inima și cu toată inima, Revista Clipa îi urează acad. Dan Berindei un călduros La Mulți Ani!