Programul cultural Zilele Muzeului Satului s-a desfășurat în perioada 17-19 mai 2019 și a fost dedicat satelor din satul-muzeu, rememorării cercetărilor Școlii Sociologice, premergătoare înființării Muzeului Satului și rememorării campaniilor monografice începute în anul 1925 – între care menționăm campania din satul Drăguș, un sat din Țara Făgărașului, desfășurată acum 90 de ani.

Cu acest prilej, reprezentanții comunității satului Drăguș, împreună cu preotul, învățătorul și primarul, au adus în memorie pagini de viață materială și spirituală de altădată, păstrate cu sfințenie, pagini care s-au adăugat celor cuprinse în expoziția documentară Drăguș – 90, organizată de muzeu.

Clipa