„Volumul pe care îl înfățișăm astăzi cititorilor își propune să reconstituie un deceniu din istoria culturii românești legat de o personalitate emblematică a științei, învățământului, vieții politice dintre anii 1920-1947: Gheorghe I. Brătianu.

Momentul care a marcat schimbarea radicală a perspectivei negative inoculate mentalului colectiv timp de 35 de ani, începând din septembrie 1944, l-a constituit apariția în luna august 1980, sub auspiciile Editurii Eminescu, a volumului Tradiția istorică despre întemeierea statelor românești de Gheorghe I. Brătianu, care reproduce integral ediția 1945, ultima carte a lui Gheorghe I. Brătianu editată în țara noastră în timpul vieții sale. În anul 1981 a apărut la editura „Cartea Românească” Cultură și istorie II, N. Iorga – Gheorghe I. Brătianu, de Valeriu Râpeanu. Capitolul Gheorghe I. Brătianu reprezintă retipărirea studiului introductiv al ediției din 1980 cu adăugiri și precizări.

Anul 1989, înscris pe coperta antologiei de față, se leagă de reeditarea în 1988 a două lucrări fundamentale din opera lui Gheorghe I. Brătianu, și datorită istoricului Victor Spinei, a unui masiv volum de studii, documente, evocări, tipărit cu prilejul celei de-a 90-a aniversări a nașterii savantului român. Ecourile acestor trei apariții s-au prelungit până la sfârșitul anului 1989. (…)

(…) Deceniul 1980-1989 reprezintă placa turnantă a procesului cunoșterii operei lui Gheorghe I. Brătianu, a situării demersului său istoriografic și politic în cadrul curentelor de gândire specifice secolului XX. După trei decenii de ponegrire, falsificare, interzicere, publicul larg, și mă gândesc aici în primul rând la cei tineri, cărora li se inoculase prin toate căile o imagine negativă a lui Gheorghe I. Brătianu, avea acces la trei din operele sale capitale, tipărite într-un tiraj ce însuma peste 55.000 de exemplare! Iar studiile introductive la aceste volume, cronicile, articolele, amplele analize istoriografice, paginile memorialistice au ratificat optica studiilor introductive, subliniind integritatea personalității și înalta moralitate a omului.”

Gheorghe I. Brătianu Coord. Valeriu Râpeanu, Sanda Râpeanu 2019

Gheorghe I. Brătianu Coord. Valeriu Râpeanu, Sanda Râpeanu 2019