Mult trecătorul chip, Poetul l-a lăsat

într-un album ce nu-i deloc bogat.

Portretele vieții au fost să ne rămână

cam câte degete avut-a la o mână.

Prin luminoșii ochi, ne va privi mereu

tulburătorul chip al unui tânăr zeu.

Când vârsta lui Iisus o împlinea

portretul îi era o-ngândurare grea…

și pământeștii ani aveau să-i mai rămână

cât degetele, tot de la o mână.

Marele chip, spre-a ni-l aduce-aminte,

ni l-a lăsat în sacrele-i cuvinte,

precum în vers de aur au fost scrise

crezuri mărețe, necuprinse vise.

Prin el, cât lumea-i lume, și cosmos cât va fi,

o vom gândi în basme, vorbind în poezii;

pe dealuri înserate, veghind iubirii calea,

ne va-nsoți un bucium sunând dorul și jalea;

tăcuta-nsingurare, când luna-n cer și-o poartă

va trece printre nouri, printr-o deschisă poartă,

și vom vedea, în ceasuri ce ne cuprind cu pace,

cuibar rotind de ape, sub care luna zace;

pentru lumina vieții, apropiatul astru

va fi bătrânul lac al codrilor, albastru;

oricât de mulți prin vreme s-ar număra, sunt toți

acum și-ntotdeauna, doar plopii fără soț;

din mândrul întuneric, pădurea de argint,

cu albe flori de tei ne va-nsoți doinind,

iar legănatul codru îl vom vedea, firește,

cum smuls din viscol aspru mereu întinerește;

scrutându-i omenirii, prin gânduri, depărtarea,

în orice om, o lume-și va face încercarea;

ca Voevod al vorbei, el a slăvit solemn

ai țării voievozi,

dar a supus mâniei Pilați și cruzi Irozi.

Din scrisul lui, portretul i l-am păstrat că l-am

aflat în râu ne-nvins, în veșnic ram și-n neam.

 

E Eminescul nostru, al țării mare sfânt,

ce și-a zidit viața-n dumnezeiesc cuvânt,

cuvintele făcându-și aripi nemuritoare

prin nesfârșirea lumii necontenit să zboare.

Zeu tânăr pe pământ a fost,

cum e și-n cer,

dezlegător de vieți spre-al vieților mister,

Luceafăr ne-ntrecut, de strajă dimineții,

ce lumina-va veacuri, în mersul lor, drumeții

porniți pe căi cu stele

să-i poarte viu portretul,

cum și l-a scris cu pana

de rar azur, Poetul.

E-al nostru Eminescu!

În versurile lui

și România este

cum alta-n lume nu-i.