Evangheliarul de la 1650 a fost lucrat de cel mai cunoscut miniaturist al epocii – Antim, ucenic al episcopului Luca de Buzău (1583-1602). În această ediție bibliofilă, care a aparținut Patriarhiei de Antiohia și care se păstrează, astăzi, la Biblioteca Națională din Paris, apare miniatura ce îi înfățișează pe pravoslavnicii Matei Basarab Voievod și Elina Doamna, ținând cartea sfântă în mâini. Chipurile voievodului și al soției sale au trăsăturile desenate minuțios și expresiv. Veșmintele, croite după tipicul modei bizantine, sunt colorate în nuanțe de un mare rafinament. Impresia generală este de fast strălucitor, miniatura fiind o realizare artistică cu totul remarcabilă.

Domnitorul Matei Basarab a fost sprijinitor sârguincios al culturii și al Bisericii. Împreună cu ruda sa, Udriște Năsturel, a înființat cele două tipografii din mănăstirile Câmpulung și Govora (mutată la Dealul, și mai apoi la Târgoviște), și a introdus limba română în slujbele religioase, căci, scria domnul: „am văzut ca în întreaga mea țară este foame, este sete, nu însă de pâine și apă, ci din pricina împuținării sfintelor cărți”. „Cărțile de sub Matei Basarab sunt pentru români ceea ce Biblia lui Luther a fost pentru popoarele germanice”, spunea marele poet Mihai Eminescu.