Pe scena Operei din Iași s-a desfășurat, la începutul lunii octombrie, într-o reușită formulă festivă, cea de a 5-a ediție a Galei teatrelor lirice românești, acțiune tradițională determinată de punerea în valoare a producțiilor artistice care fac faima stagiunilor ce se desfășoară pretutindeni în teatrele muzicale ale țării. De-a lungul ultimilor cinci ani, managerul operei ieșene, regizoarea Beatrice Rancea, s-a preocupat cu mult interes de studiul celor mai importante mijloace de realizări muzical-scenice, în dorința să se asigure calitatea producțiilor artistice. Este vorba de evenimente lirice și coregrafie capabile a asigura renumele multiplelor talente muzicale pe care se bazează la Iași afirmarea talentelor și rezultatele unei școli de artă vocală ce a slujit evoluția școlii noastre artistice, mai bine de un secol.
Este binevenită ideea direcției și organizatorilor Operei Naționale Iași, ca să se dedice această Gală „Aniversării Centenarului României”, în colaborare și cu sprijinul Ministerul Culturii și Identității Naționale, la care s-au adăugat principalele mijloace de răspândire culturală a muzicii noastre: Televiziunea Română, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Uniunea Criticilor Muzicali „Mihail Jora”, Universitatea Națională Muzicală București.


Asumându-și responsabilitatea stabilirii, pe coordonate temeinice, a acestui eveniment festiv, directorul general Beatrice Rancea a solicitat promovarea unui Juriu care să hotărască profesional decernarea premiilor artistice oferite celor mai de seamă interpreți lirici din țară, promovați prin acest spectacol, în compania ansamblului Operei Naționale Iași, orchestrei, corului (maestru Manuel Ciogula) și formației coregrafice (maestru Amalia Mândruțiu). Menționăm ca membri ai acestui semnatar al Diplomelor de Festival și medalioanelor onorifice pe criticul muzical Luminița Arvunescu, realizator Radio, Vivia Săndulescu, critic de balet, Costin Popa, Critic muzical UNMB, Horia Andreescu, prim dirijor Filarmonica „Enescu”, Grigore Constantinescu, UNMB, profesor doctor. Interesul special al oferirii premiilor, pentru artiștii omagiați cu premii în cadrul Galei, a marcat nume de maximă strălucire pentru sărbătorirea Centenarului României. Totodată, ținând seama de momentele artistice ale Galei, dincolo de invitarea membrilor Juriului, programul Galei s-a manifestat entuziasmant față de conținutul spectacolului la care a fost invitat publicul ieșean, precum și telespectatorii seratei muzicale (TV3). Un semnal aparte al festivităților Centenare a fost și invitarea unor valoroși cântăreți și muzicieni italieni de primă calitate: soprana Patrizia Ciofi, soprana Chiara Giudice, tenorul Fabio Armiliato, dirjorul Alessandro Cedrone, precum și unii interpreții români ce au beneficiat de distincții: bas-baritonul Lucian Petrean, dirijorul Ciprian Teodorașcu, soliștii de balet Cristina Dijmaru, Ovidiu Matei Iancu, alți soliști ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, Operei Maghiare din Cluj, Operelor Naționale Române din Timișoara, „Oleg Danovschi” din Constanța, „Maria Bieșu” din Chișinău, și, firește, Operei Naționale Iași.
Transmisia televizată a acestei impresionante ediții dedicate aniversării Centenarului României a fost, pentru întreaga țară, și în plan muzical, un semn al bucuriei tuturor succeselor de un secol al artei naționale.