Mult trecătorul chip,

Poetul l-a lăsat

într-un album

ce nu-i deloc bogat.

Portretele vieții

au fost să ne rămână

cam câte degete

avut-a la o mână.

Prin luminoșii ochi,

ne va privi mereu

tulburătorul chip

al unui tânăr zeu.

Când vârsta lui Iisus

o împlinea

portretul îi era

o-ngândurare grea

iar pământeștii ani

aveau să-i mai rămână

cât degetele,

tot de la o mână.

Marele chip, spre-a ni-l

aduce-aminte,

ni l-a lăsat

în sacrele-i cuvinte,

precum în vers de aur

au fost scrise

trăite, dar și netrăite vise.

Prin el, cât lumea-i lume,

și cosmos cât va fi,

o vom gândi în basme,

vorbind din poezii;

pe dealuri înserate,

veghind iubirii calea,

ne va-nsoți un bucium

sunând dorul și jalea;

tăcuta-nsingurare, când

luna-n cer și-o poartă

va trece printre nouri,

printr-o deschisă poartă,

și vom vedea, în ceasuri

ce ne cuprind cu pace,

cuibar rotind de ape,

sub care luna zace;

pentru lumina vieții,

apropiatul astru

va fi bătrânul lac

al codrilor, albastru;

oricât de mulți prin vreme

s-ar număra, sunt toți

acum și-ntotdeauna,

doar plopii fără soț;

din mândrul întuneric,

pădurea de argint,

cu albe flori de tei

ne va-nsoți doinind,

iar legănatul codru

îl vom vedea, firește,

cum smuls din viscol aspru

mereu întinerește;

scrutându-i omenirii,

prin gânduri, depărtarea,

în orice om, o lume-și

va face încercarea;

Ca Voevod al vorbei,

el a slăvit solemn

ai țării voievozi,

dar a supus mâniei

Pilați și cruzi Irozi.

Din scrisul lui, portretul

i l-am păstrat și l-am

aflat în râu ne-nvins,

în veșnic ram și-n neam.

Mihai Eminescu (1850-1889)

Mihai Eminescu (1850-1889)

Zeu tânăr pe pământ a fost,

cum e și-n cer,

dezlegător de vieți

spre-al vieților mister,

Luceafăr ne-ntrecut,

de strajă dimineții,

ce lumina-va veacuri,

în mersul lor, drumeții

porniți pe căi cu stele

să-i poarte viu portretul,

cum și l-a scris cu pana

de rar azur, Poetul.

E Eminescul nostru,

al țării mare sfânt,

ce și-a zidit viața-n

dumnezeiesc cuvânt,

prin nesfârșirea lumii

necontenit să zboare.

cuvintele fiindu-i

aripi nemuritoare.

Nicolae Dragoș